Черноморец

Черноморец се намира на 24 км на югоизток от гр. Бургас, на южния бряг на големия Бургаски залив и с превъзходно разположение в своеобразна падина край брега, на малък залив до самото море. Малкият залив, който още от стари времена гърците наричали „Агиос Николас“ (Свети Никола), има формата на морска подкова, обърната с отвора на север. Той именно дал и името на селището, Черноморец до 1951 година се нарича Свети Никола. По идеологически съображения името е сменено, но след политическите промени в края на 80-те години на ХХ век не е възстановено. На изток се намират остров Свети Иван и Созопол. Градът е разположен на красиви брегове, като в близост се намира заливът Вромос.

Черноморец се отличава с мек и влажен климат, мека зима, късна пролет и приятно топло лято. Слънчевото греене в годината е 2100 – 2200 часа, летните температури на водата са 20 – 26 C, а на въздуха достигат до 32 C.

Флора и Фауна

Характерната за Южното Черноморско Крайбрежие растителност опасва района на Черноморец. За близко разположените странджански гори са характерни предимно дъб и габър, сравнително по – рядко се срещат ясен, бряст и клен. Сребристата липа по североизточната част на Бакърлъка е едно от най-привлекателните дървета в района. В района растат и множество храсти – дрян, глог, трънка, шипка и много видове декоративни растения, които допълват красотата и хармонията на местната флора. Растат и многогодишни увивни растения, лековити билки: бял и жълт равнец, мащерка и т.н. През пролетта по дворовете на Черноморските къщи може да се почувства ароматът на люляк, рози, нарциси, а през лятото всеки може да си открадне от плодовете на натежалите смокинови дръвчета, да си закупи домашно приготвено смокиново сладко или домашно приготвена ракия. До края на миналия век в непристъпните гори са се развъждали вълци, чакали и лисици. Значително намалели, могат да се видят днес в Бакърлъка и другите съседно разположени хълмове – сърни, сръндаци, диви свине и зайци. Голямо е разнообразието от птици, представени от няколко десетки вида – орел лешояд, египетски орел, който почти е изчезнал от високите скалисти брегове, сокол, ястреб и още някои по – дребни грабливи птици. В низината има яребици, бекаси, полски чучулиги, а от пойните птици – кос, славей, синигер. През района на Черноморец минава “ Via Pontica “, известен още като пътят на птиците. Във водата ловуват гларуси и чайки – спътници на моряците и рибарите от незапомнени времена.

Защитени територии

В района на Черноморец има една защитена местност – „ Нос Червенка „ (2 ха) – обявена през 1973 г. с цел запазване скални образувания и опазване естествените местообитания на защитени и редки видове.

Транспорт

Пристанище “ Свети Никола “

Разположението на град Черноморец на 25 км южно от областния град Бургас и на 9 км от Созопол го прави леснодостъпен, градове както от вътрешността на страната, така и от чужбина. Основната крайбрежна артерия, обслужваща главно туристическият поток в общината и селата от източната ѝ част е второкласният II – 99 (Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – Царево – Малко Търново). В града е развит автобусният, таксиметровият и морският транспорт. Транспортното обслужване до съседните Созопол и Бургас се осъществява целогодишно от бургаските фирми: Бургас – бус и Минибус експрес. За развитието на морския транспорт и морските туристически културно – познавателни пътувания ще допринесе реконструкцията и модернизацията на пристанище Свети Никола, която се реализира по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец“ на община Созопол, финансиран по ОП „Развитие на сектор Рибарств“о за 2013 – 2016 г. Пристанището е разположено на Централния градски плаж.

Туризъм

Туризмът е ключов фактор за икономическото развитие и ефективност на града. Град Черноморец е една от основните в община Созопол дестинации по Южното Черноморие за летен „ рекреативен „ и културен туризъм. В последните години града се характеризира с бързо и интензивно строителство като според последните статистически проучвания легловата база надхвърля 15 000. За отдиха на туристите града предлага много ресторанти, два нощни бара, детски парк, градски парк с открит фитнес. Любителите на културно-познавателния туризъм могат да се запознаят с хилядолетната история и традиции на града като посетят новият местен музей, храм „Свети Никола“, прилежащите параклиси и реставрираната ранновизантийска крепост Акра. Градът предлага и морски познавателни пътувания до островите Света Анастасия и Свети Иван. В непосредствена близост до града са двата къмпинга: къмпинг „Градина“ и къмпинг „Черноморец“.

Кухня

В миналото село „ Свети Никола „ (дн. Черноморец) се е славело в околните селища с отглеждането на най-сладките и сочни дини под диалектното название „ карпузи ‘’. Посетителите днес могат да се насладят на вкусните рибни специалитети, които предлагат летните и зимни ресторанти.